Dig teen die Witzenberg geleë

Staan die skool wat ons bemin.

Met beloftes vir ons toekoms,

Met geloof in die Heer.

 

Ja, ons reik uit na die hoogste

In alles wat ons doen.

Rijk Tulbagh, Rijk Tulbagh,

Aan jou bly ons getrou.

 

And we have honour, faith and diligence,

Our duties we know well.

Life’s struggles on the road ahead

We will meet with confidence.

 

Standing steadfast, sturdy as the mountains

Is the school that we adore.

Rijk Tulbagh, Rijk Tulbagh,

To you we’re always true.